Home

NVL studiedag 23 maart 2019

In 2019 wordt de NVL studiedag op een nieuwe locatie georganiseerd, namelijk de Gelderlandfabriek te Culemborg. Goed bereikbaar met openbaar vervoer. Aan het programma van deze landelijke dag wordt nog gewerkt. Indien je een bijdrage wilt leveren neem dan contact op via deze pagina.

Behoud Kaderrichtlijn Water in Europa

De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet. Nederland lijkt de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Lees verder >>

Verdwijnt de maanwaterjuffer uit NL?

De maanwaterjuffer was op de hogere zandgronden van oudsher een vrij algemene soort die in de meeste gebieden met vennetjes wel gevonden kon worden. De laatste 15 jaar gaat hij echter sterk achteruit en is op veel vroegere vliegplaatsen verdwenen. De reden voor deze plotselinge achteruitgang is nog niet duidelijk >>>.

Het libellenjaar 2018

Hoe was 2018 voor de libellen? Welke soorten werden het meest gezien? Aan het einde van het jaar kunnen we terugkijken en zien we soorten die het opvallend goed deden, maar ook een aantal zorgenkindjes. De gewone oeverlibel werd het meest waargenomen. Lees verder >>

Atlas Libellen in Zuid-Kennemerland

Begin 2019 is de atlas van de libellen van Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o.) verschenen. Dit ruim honderd pagina tellend boek van de gelijknamige KNNV Libellenwerkgroep bespreekt de libellensoorten die in dit gebied gedurende meer dan 20 jaar zijn geteld.  Lees verder >>

Nieuwe richtlijnen voor het schrijven

De Brachytron redactie heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor het schrijven van artikelen bedoeld voor de Brachytron. De redactie hoopt hiermee de drempel voor het het schrijven van artikelen te verlagen. In twee verschillende documenten wordt het e.e.a. uitgelegd.

Meer informatie over schrijfwijze en -regels in Brachytron

Brachytron: Richtlijnen voor auteurs