Home

Stikstofdepositie slecht voor libellen

Libellen zijn als aquatische insecten gevoelig voor veranderingen in het zoete water. Juist bij de libellen van voedselarme milieus hebben veel soorten een negatieve trends. Eén van de factoren die hier een rol spelen is de te hoge stikstofdepositie die leidt tot voedselrijkdom en verzuring. Lees verder >>>>

NVL studiedag 2022

Op 17 september 2022 zal de landelijke NVL studiedag worden gehouden in Culemborg. Dit is weer een jaar na de studiedag van 18 september 2021. De Vlaamse LVV zal op 26 februari haar landelijke studiedag (programma) houden in Mechelen.

Bastiaan Kiauta overleden

Op 26 maart jongstleden is Boštjan (Bastiaan) Kiauta overleden. Hij was onder meer initiator bij de oprichting van de Nederlandse Libellenonderzoekers in 1970, de voorloper van de huidige NVL en de SIO (de Societas Odonatologicas Internationalis. Hij was ruim 40 jaar hoofdredacteur van Odonatologica. >>>>>

Order Atlas of West and Central Asia

You can order the Atlas of the dragonflies and damselflies of West and Central Asia on the website this form. This atlas presents, for the first time, a detailed overview of the distribution of the damselflies and dragonflies (Odonata) of West and Central Asia, an area covering nearly 8 million km².

Snelle Tool Brachytron artikelen

Als je op deze website snel meer wilt weten over wat er over een libellensoort in het tijdschrift Brachytron is geschreven, dan kun je gebruik maken van deze supersnelle tool. Hierin staan alle downloadbare artikelen die vanaf de oprichting van de NVL in 1997 gepubliceerd zijn.

Nieuwe richtlijnen voor het schrijven

De Brachytron redactie heeft nieuwe richtlijnen opgesteld voor het schrijven van artikelen bedoeld voor de Brachytron. De redactie hoopt hiermee de drempel voor het het schrijven van artikelen te verlagen. In twee verschillende documenten wordt het e.e.a. uitgelegd.