Eerste indruk libellenmonitoring in 2019

Zwervende heidelibel man

13-10-2019: Uitzonderlijk dit jaar was uiteraard de invasie en voortplantende Zadellibellen in NL. Los van deze en andere invasieve soorten (soms met hoge aantallen) geeft de (oktober) Nieuwsbrief van het Meetnet Libellen een analyse van het libellenjaar 2019.  Dit zijn telgegevens van telroutes die elk jaar door vrijwilligers worden geteld. Vergeleken met het gemiddelde bleef 2019 flink achter in het aantal libellen. Het seizoen kwam wat later op gang dan anders, maar halverwege mei en in juni begon toch met een gemiddeld aantal libellen op de routes. Vanaf eind juni gaat het aantal libellen flink omlaag. Hoewel er dit jaar meer regen is gevallen, is dit jaar redelijk vergelijkbaar met het extreem droge jaar 2018. Vooral vennen, plassen en sloten bevatten duidelijk minder water dan normaal. Dit heeft onvermijdelijk geleid tot meer dan gemiddelde sterfte van libellenlarven.

Overwegend zuidelijke soorten, zoals vroege glazenmaker, grote keizerlibel, beekoeverlibel en zwervende heidelibel hebben het in 2019 wat betreft aantallen goed gedaan. Ook soorten die van droogvallende omstandigheden houden, zoals bruinrode heidelibel en kempense heidelibel, hebben in 2019 geprofiteerd. De soorten die het meest hebben geleden onder de droogte, zijn overwegend soorten van vennen, zoals speerwaterjuffer, maanwaterjuffer, koraaljuffer en venglazenmaker.

Bron: Meetnet libellen oktober 2019

Geplaatst in Geen categorie.