2023 geen goed voor libellen

Nature Today: Als we de aantallen libellen van 2022 vergelijken met 2023 dan zijn er meer soorten die minder aanwezig waren. Vooral in de tweede helft van het seizoen, vanaf juli vlogen duidelijk veel minder libellen. Mogelijk is er een probleem met de waterkwaliteit. Er zijn aanwijzingen dat bijvoorbeeld de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen invloed heeft op libellenlarven. Lees verder >>>.

ECOO 2024

The Iberian Group of Odonatology (Grupo Ibérico de Odonatología – GIO) is happy to announce the seventh European Congress of Odonatology (ECOO 2024) will be held in Sevilla (Andalusia) during the last week of June (25th – 28th) in the historical building of Casa de la Ciencia in collaboration with Doñana Biological Station / Spanish National Research Council (CSIC). Save the dates in your calendar. A post-congress field trip will explore the best Andalusian rivers near Ronda in search of SW Paleartic endemics and African ‘new comers’.

We will soon post more information and contents on ECOO’s website: //ecoo24.wordpress.com and open the registration form in the following announcement.

We also want to highlight the congress will allow you to know first-hand the situation of dragonflies in the famous Doñana National Park and to know the story of the recently described Onychogomphus cazuma. In addition to the usual sessions, the programme will open two special sessions of the congress:

  • Impact of Climate change on Odonata and conservation responses
  • Ecology and adaptation of Mediterranean dragonflies

Please, share this information among the community of odonatologists.

We will be pleased to receive your comments and every support from Odonatological organizations in order to improve the congress and the funding of grants.

Regards on behalf of Organization Committee of European Congress on Odonatology 2024, Florent Prunier

Trekgedrag van Paardenbijters

17-11-2023: De Paardenbijter is een soort die sterk migreert. In Estland heeft men gekeken waar de paardenbijters (Aeshna mixta) die in het land werden aangetroffen vandaan kwamen, met opvallende resultaten.

De resultaten uit het onderzoek in de herfst suggereren een regelmatige migratie van Aeshna mixta langs de Baltische kust in zuidelijke richting. Bijna de helft van de waargenomen individuen was echter afkomstig uit de omgeving, hetgeen suggereert dat er geen gedeeltelijke of “stepping stone”-migratie plaats vindt. In tegenstelling tot de verwachting koos A. mixta geen gunstige windomstandigheden, maar verplaatste zich tijdens de migratie laag vliegend in zuidelijke richting, zelfs bij tegenwind. Door te kijken naar de stabiele isotopen in de vleugels, konden de onderzoekers achterhalen waar deze paardenbijters vandaan kwamen en waar ze waren uitgeslopen. De voornamelijk aanwezigheid van mannetjes paardenbijter zou kunnen duiden op migratie als gevolg van voedselconcurrentie. Verdere grootschalige onderzoeken langs de Oostzee kust zijn nodig om het migratiepatroon en de reden voor de migratie van A. mixta in kaart te brengen. Dergelijke onderzoeken zouden dan ook locaties ten noorden van het bekende soortenbereik van A. mixta moeten bevatten om te zien of er sprake is van uitbreiding vanwege de snelle klimaatverandering.

Het artikel Autumn migration of the migrant hawker (Aeshna mixta) at the Baltic coast, geschreven door Y. Oelmann, D. Fiedler, R. Michaelis, M. Leivits, A. Braun, Gschwind, H. Neidhardt en C, Willigalla. Het is verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Movement Ecology in 2023

Zie ook NatureToday 17-11-2023

Promotie Tim Termaat

Op woensdag 8 november verdedigde Tim Termaat zijn proefschrift “Trending Dragonflies, Assessing and explaining trends and threats on different scales” in het Omnia Auditorium van Wageningen Universiteit. Eerder die middag werd een symposium over libellen, trends en waterkwaliteit gehouden. Hier vertelden Geert De Knijf, Gerdien Bos, Piet Verdonschot en Roy van Grunsven iets over hun werk aan deze onderwerpen. Promotor: Michiel Wallis de Vries, Co-promotor: Roy van Grunsven

NVL studiedag 2024

Op 6 april 2024 zal de NVL libellenstudiedag worden gehouden te Culemborg. Nadere info volgt.

Plaats: de Gelderlandfabriek, Stationsweg 7, Culemborg

De dichtstbijzijnde parkeerplaats bevindt zich bij het Stationsplein, vanaf de rotonde na ca. 200 meter aan de rechterkant. Via een trap op deze parkeerplaats bereik je de ingang van de Gelderlandfabriek. Ook als je met het openbaar vervoer komt, kun je gebruikmaken van deze trap. Voor mindervalide bezoekers zijn er speciale parkeerplekken beschikbaar bij de ingang op het talud.

Libellentrends op verschillende schaalniveaus

NatureToday 6-11-2023: Een groot deel van de biodiversiteit is gebonden aan zoet water, inclusief de kleine wateren. Libellen leven als larve in het water en de volwassen dieren zijn opvallend bij het water aanwezig. Daarmee kun je door naar libellen te kijken een indruk krijgen van de kwaliteit van zoetwaterhabitats. Op 8 november verdedigt Tim Termaat zijn proefschrift dat hierover gaat (tekst: Roy van Grunsven).

NVL studiedag 2023

Op 1 april 2023 werd de landelijke NVL studiedag gehouden. Diverse lezingen over libellen uit Nederland en Vlaanderen, namelijk libellengemeenschappen, libellenbescherming, kwartiertellingen, libellenzwermen en uiteraard de Mystery quiz. Verder ook buitenlandse libellen uit Suriname, Antillen, Gambia en Senegal.

Het programma van de studiedag staat hier>>

Dagvoorzitter: Daan Drukker.

Komst Witpuntoeverlibel?

Er komen in Nederland drie soorten oeverlibellen voor: de heel algemene gewone oeverlibel en de zeldzame beek- en zuidelijke oeverlibel. De witpuntoeverlibel is niet uit Nederland bekend, maar wordt al wel een tijdje verwacht. Is deze soort er echt nog niet of wordt hij over het hoofd gezien? Het is zeker niet ondenkbaar dat er af en toe al een witpuntoeverlibel in Nederland rondvliegt, vooral in een zomer met veel zuidoostenwind. Als je een opvallend bonte of bleekblauwe oeverlibel ziet, kijk dan even een tweede keer, het kan zomaar de eerste witpunt voor Nederland zijn.
Tekst: Roy van Grunsven (De Vlinderstichting)
Lees meer op NatureToday.