Bastiaan Kiauta overleden

In 2002 werd Bastiaan Kiauta geridderd in de orde van Oranje Nassau (Foto M. Wasscher).

Op 26 maart jongstleden is Boštjan (Bastiaan) Kiauta op 85-jarige leeftijd overleden. Hij was initiator bij de oprichting van de Nederlandse Libellenonderzoekers in 1970, de voorloper van de huidige NVL en de SIO (de huidige Societas Odonatologicas Internationalis). Hij heeft ruim 40 jaar (oktober 1971 tot en met december 2013) het hoofdredacteurschap van Odonatologica uitgeoefend.

Libellen in heidegebieden en vennen lopen gevaar

Maanwaterjuffer (man)

Libellen die normaal voorkomen in heidegebieden en aan vennen behoren tot de meest bedreigde insectensoorten. Dat blijkt uit een Vlaams onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Ook in Belgisch Limburg komen ze nog maar op een paar plaatsen meer voor én in heel lage aantallen.
Het INBO baseert zich voor de studie op zo’n 600.000 waarnemingen van vrijwilligers van Natuurpunt en de Libellenvereniging Vlaanderen. En daaruit blijkt dat de maanwaterjuffer intussen al volledig is uitgestorven in Limburg. “Zo’n 10 jaar geleden kwam die nog op 4 plekken voor in Limburg. Die zijn daar allemaal verdwenen. Alleen in Antwerpen komt de soort nog voor, in Kalmthout en op de militairen domeinen.” Lees verder>>>

Wereldwijde bedreiging Libellen

9 december 2021 – Update van de IUCN Red List of Threatened Species: Volgens de eerste wereldwijde beoordeling van libellen zorgt de vernietiging van wetlands voor de achteruitgang van libellen wereldwijd. Hun achteruitgang is symptomatisch voor het wijdverbreide verlies van moerassen, wateren en vrij stromende rivieren waarin ze voortplanten, voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van niet-duurzame landbouw en verstedelijking over de hele wereld. Lees verder >>>>

Libellenstudiedag 2021

Op 18 september 2021 werd de NVL studiedag gehouden in de Gelderlandfabriek (foto-impressie). Het programma was divers met lezingen over de libellenfauna in de wereld, maar ook over de libellen in Nederland.

Lezingen:

NVL studiedag 18 september 2021
  1. Marcel Wasscher, Ecologie en biotopen libellen van Suriname
  2. Adrian Parr, Migrant Dragonflies
  3. Roy van Grunsven, het libellenseizoen van 2021
  4. Vincent Kalkman, De libellenatlas van het Midden Oosten
  5. Robert Ketelaar, Libellen van Socotra
  6. Reinier de Vries, De Geelvlekheidelibel in Nederland
  7. René Manger, Hoe ernstig heeft de libellenpopulatie in de Weerribben te lijden van parasiterende knutten?

Atlas West and Central Asia

The atlas of the dragonflies of West and Central Asia will be published in October. Members receive the 248-page book at home. Members can let us know if they do not wish to receive this copy. You sponsor a copy for a student in the region. If you are not a member but want to buy the book, check this page? The price is € 25 plus verzendkosten/plus shipping.

Deze atlas geeft voor het eerst een gedetailleerd overzicht van de verspreiding van de waterjuffers en libellen (Odonata) in West- en Centraal-Azië, een gebied van bijna 8 miljoen km². De regio wordt niet alleen gekenmerkt door de aanwezigheid van verschillende uitgestrekte dorre woestijnen zoals de Arabische woestijn, de Syrische woestijn en de Karakum, maar herbergt ook uitgestrekte bergketens die rijk zijn aan beken, rivieren, moerassen en meren, waaronder de Kaukasus, Zagros en Hindu Kush. Deze combinatie van sterke geografische verschillen in combinatie met de ligging tussen het Afrotropische, Oosterse en Palearctische rijk resulteert in een interessante en diverse fauna. Brochure download pdf.

NVL studiedag 2021

Op 18 september 2021 werd de NVL studiedag gehouden in de Gelderlandfabriek te Culemborg (foto-impressie). Het programma was divers met lezingen over de libellenfauna in de wereld, maar ook over de libellen in Nederland. Er heeft geen bestuurswisseling plaatsgevonden. Financieel is de vereniging weer geheel op orde en zijn er weer dingen mogelijk. In oktober zal een Libellenatlas van het Midden-oosten en centraal Azië uitkomen. De studiedag van 2022 zal weer in het vroege voorjaar plaatsvinden, namelijk begin april.

Kempense heidelibel in Drenthe

18-8-2021: Lange tijd werd in Nederland de Kempense heidelibel alleen in en rond de Kempen waargenomen. In 2013 werd een kleine populatie ontdekt in de Weerribben. Sindsdien heeft de soort zich uitgebreid in het gebied. Op dit moment is het op sommige plekken in De Weerribben de meest algemeen voorkomende libellensoort. De eerste waarneming in Drenthe was in 2016 bij Drouwen (NO Drenthe), op een flinke afstand van De Weerribben-Wieden. In 2018 werd een exemplaar in Meppel aangetroffen. In 2020 wordt de soort daar weer waargenomen.
In totaal zijn op dit moment in Drenthe 18 waarnemingen van de soort bekend, ongeveer op 19 km van de bronpopulatie in De Weerribben-Wieden. Het betreft steeds een enkel exemplaar. Vaak vliegen ze tussen de vele Steenrode/bruinrode heidelibellen en vallen ze daarom niet direct op. Ongetwijfeld worden exemplaren tijdens inventarisatie gemist en zal de soort in veel meer gebieden in Drenthe te vinden zijn.

René Manger

 

Verspreiding van de Kempense heidelibel in Zuidwest Drenthe vanaf 2016-2021

Verband Galigaan en Libellenknutje in Europa

Blauwe breedscheenjuffer met een Libellenknutje. Op de achtergrond een petgat met Galigaan.

10-08-2021: Galigaan is een moerasplant met een brede maar verspreid voorkomen in Europa.
Het libellenknutje (Forcipomyia paludis)  (Diptera: Ceratopgonidae) wordt in veel delen van Europa aangetroffen. Vrouwtjes van deze knutjes parasiteren op libellenvleugels. In het artikel van Wasscher et al. in Libellula 40(1/2) wordt het gemeenschappelijk voorkomen van het libellenknutje en Galigaan besproken. Het artikel (pdf) is te downloaden.