Maurits Lieftinck was mijn goeroe

Naardermeer 1969, van links naar rechts Maurits Lieftinck, Janny Van Brink, Henri Dumont en vrouw Simonne.

In een speciale COVID-19 editie (mei 2020) van het tijdschrift Agrion (WDA) schreef Henri Dumont een interessant artikel over Maurits Lieftinck. Het artikel geeft een mooi beeld van de libellenstudie in die tijd >>>> download artikel.

Libellen in de tuin

 

Welke libellen komen er voor in je tuin? Een vraag die verrassingen op zou kunnen leveren, want tuinen en vijvers kunnen heel divers zijn! Wij zijn benieuwd hoe dit verschilt per tuin en per vijver, wat maakt dat veel of bijzondere libellen een tuin weten te vinden, en welke libellen ook tuinen zonder vijvers bezoeken. Dit voorjaar zijn we door de Corona-maatregelen veel aan huis gekluisterd; het ideale moment om de natuur in onze tuinen te onderzoeken! Lees verder >>>

Minder libellen door droge zomers

Twee droge zomers op een rij was voor libellen geen gemakkelijke situatie. Zowel in 2018 als 2019 profiteerden de libellen van het warme voorjaarsweer. Toen de warmte bleef aanhouden en veel wateren verdroogden, kelderde het aantal libellen echter enorm. Soorten van kleine stilstaande wateren op de hoge zandgronden, zoals speerwaterjuffer, kregen de grootste klappen. Lees verder op de Nature Today pagina >>>>

NVL studiedag 19 september!

LET OP: kom niet zonder aanmelding vooraf naar de Studiedag! Er is beperkt plaats in de zaal en het kan dus zijn dat je naar huis moet als je onaangekondigd binnenwandelt. Meld je dus liefst ook bijtijds af als je beslist toch niet te gaan, dan kunnen mensen op de reservelijst geïnformeerd worden om alsnog naar de dag te gaan.
Ook voor de livestream zul je je moeten aanmelden, zodat we je op tijd de link kunnen doorsturen. Het is de bedoeling dat de livestream alleen voor leden/aangemelde deelnemers toegankelijk is.

Verder zal de Veldshop dit keer niet met een stand aanwezig zijn (coronaregel/ruimtegebrek) maar wel bestellingen leveren zonder verzendkosten aan wie bijtijds aangeeft wat ze willen hebben en dat ze de Landelijke Dag van de NVL bezoeken. De bestellingen zijn op te halen bij de stand van de NVL.

We hopen jullie op 19 september te kunnen verwelkomen in Culemborg!  

PROGRAMMA

10:00 Aankomst (koffie staat klaar)

10:30 Opening dagvoorzitter

10:35 200 jaar libellenstudie (Marcel Wasscher)

10:55 Mystery Quiz (Presentatie: Weia Reinboud)

11:15 Koffiepauze

11:35 Libellenonderzoek in Afrika (KD Dijkstra)

12:15 Algemene Ledenvergadering

12:45 Lunchpauze

13:30 Quiz-ontknoping

13:45 Libellenmonitoring in Vlaanderen: waar staan we? (Geert De Knijf)

14:15 Libellentrends (Roy van Grunsven)

14:40 Theepauze

15:00 Zeven jaar libellen tellen in het Leersumse Veld (Jan Katsman)

15:20 Suriname (Jan van Leeuwen)

15:40 Potpourri

16:20 Afsluiting dagvoorzitter

Toegang gratis

Plaats: de Gelderlandfabriek, Stationsweg 7, Culemborg

De dichtstbijzijnde parkeerplaats bevindt zich bij het Stationsplein, vanaf de rotonde na ca. 200 meter aan de rechterkant. Via een trap op deze parkeerplaats bereik je de ingang van de Gelderlandfabriek. Ook als je met het openbaar vervoer komt, kun je gebruikmaken van deze trap. Voor mindervalide bezoekers zijn er speciale parkeerplekken beschikbaar bij de ingang op het talud.

2019: Verrassende Zadellibel, Venlibellen in het nauw

2019 was een zeer bijzonder jaar voor de Zadellibel (Anax ephippiger). In 2018 werden ze op verschillende plekken aangetroffen, met name langs de kust. Niet alleen in grote getalen naar Nederland, maar hebben  zich ook massaal voortgeplant. Er zijn honderden, zo niet duizenden larvenhuidjes gevonden.

De Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) heeft zich na een lange tijd van afwezigheid in de Wieden/Weerribben en daarna heel Nederland gevestigd. Na enkele waarnemingen vanaf 2016, bleek dat ook de Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) zich weer in Nederland voortplant.

2019 was weer een dieptepunt voor de Venglazenmaker, Maanwaterjuffer en Speerwaterjuffer. Lees verder >>>

Eerste indruk libellenmonitoring in 2019

Zwervende heidelibel man

13-10-2019: Uitzonderlijk dit jaar was uiteraard de invasie en voortplantende Zadellibellen in NL. Los van deze en andere invasieve soorten (soms met hoge aantallen) geeft de (oktober) Nieuwsbrief van het Meetnet Libellen een analyse van het libellenjaar 2019.  Dit zijn telgegevens van telroutes die elk jaar door vrijwilligers worden geteld. Vergeleken met het gemiddelde bleef 2019 flink achter in het aantal libellen. Het seizoen kwam wat later op gang dan anders, maar halverwege mei en in juni begon toch met een gemiddeld aantal libellen op de routes. Vanaf eind juni gaat het aantal libellen flink omlaag. Hoewel er dit jaar meer regen is gevallen, is dit jaar redelijk vergelijkbaar met het extreem droge jaar 2018. Vooral vennen, plassen en sloten bevatten duidelijk minder water dan normaal. Dit heeft onvermijdelijk geleid tot meer dan gemiddelde sterfte van libellenlarven.

Overwegend zuidelijke soorten, zoals vroege glazenmaker, grote keizerlibel, beekoeverlibel en zwervende heidelibel hebben het in 2019 wat betreft aantallen goed gedaan. Ook soorten die van droogvallende omstandigheden houden, zoals bruinrode heidelibel en kempense heidelibel, hebben in 2019 geprofiteerd. De soorten die het meest hebben geleden onder de droogte, zijn overwegend soorten van vennen, zoals speerwaterjuffer, maanwaterjuffer, koraaljuffer en venglazenmaker.

Bron: Meetnet libellen oktober 2019