Watermijten & Libellen onderzoek

Dominic Dijkshoorn ging tijdens de potpourri van de libellenstudiedag kort in op het project van de NVL met de NJN en JNM over het onderzoek dat op dit moment loopt over watermijten op libellen. Hier de beloofde achtergrondinformatie in de vorm van een presentatie met bijvoorbeeld hoe je libellen met mijten in kan voeren op waarneming.nl. Tevens een formulier dat gebruikt kan worden om nauwkeurig de waarnemingen op in te vullen.

Europese libellen vooruit


De venwitsnuitlibel is een koelteminnende soort, maar gaat desondanks vooruit in Europa

Europese libellen vooruit dankzij én ondanks klimaatverandering
Onderzoekers hebben de trend van libellen in tien Europese regio’s onderzocht. Hieruit blijkt dat de libellen in die regio’s samen licht vooruitgaan. De onderzoekers vonden, zoals verwacht mag worden, dat warmteminnende soorten in verspreiding zijn toegenomen. Opvallend genoeg zijn ook koelteminnende soorten licht vooruitgegaan. Een van de opvallendste effecten van klimaatverandering in de natuur is de verandering in de verspreiding van soorten. Van verschillende soortgroepen is bekend dat warmteminnende soorten zich in Europa hebben uitgebreid naar het noorden. Vaak gaat dit ten koste van koelteminnende soorten. Lees verder>>

Programma NVL studiedag

Programma 23-3-2019

10:00 Aankomst (koffie staat klaar)

10:30 Opening dagvoorzitter Evert Ruiter

10:35 Droogte en witsnuiten – Roy van Grunsven

11:00 Mystery Quiz – Weia Reinboud, Es & Faz

11:15 Koffiepauze

11:40 Film: Libellenrondreis door Sardinië – René Manger

11:45 Libellen in stedelijke omgeving – Diana Goertzen

12:15 Algemene Ledenvergadering

12:45 Lunchpauze

13:30 Quiz-ontknoping – Weia Reinboud, Ez & Faz

13:45 De ogen van libellen – Doekele Stavenga

14:15 De oostelijke witsnuit – Evert Ruiter

14:40 Theepauze

15:00 Gewone bronlibel langs de Esperloop – Studenten HAS

15:20 Libellenproject Gambia – Matthijs Courbois en Nick van Wouwen

15:40 Libellenhabitat en vegetatiesamenstelling – Alex Zuijdervliet

16:00 Potpourri

16:20 Afsluiting dagvoorzitter Evert Ruiter

Ook bij deze NVL-dag staat Veldshop.nl met een stand met boeken en entomologische producten. Tevens zal Kees Hendriks, wellicht bekend van de Vlinderdag, aanwezig zijn met een verkooptafeltje met hangertjes, spelden, broches uitgewerkt als insecten zoals libellen, waterjuffers, vlinders, kevers en andere organismen.

Toegang: gratis

Plaats: de Gelderlandfabriek, Stationsweg 7, Culemborg
De dichtstbijzijnde parkeerplaats bevindt zich bij het Stationsplein, vanaf de rotonde na ca. 200 meter aan de rechterkant. Via een trap op deze parkeerplaats bereik je de ingang van de Gelderlandfabriek. Ook als je met het openbaar vervoer komt, kun je gebruikmaken van deze trap. Voor minder valide bezoekers zijn er speciale parkeerplekken beschikbaar bij de ingang op het talud.

Die Libellen Europas

De libellenliefhebbers herinneren zich misschien dat de “Pocket Dictionary of European Dragonflies” van Hansruedi Wildermuth en Andreas Martens, gepubliceerd is in 2014. Door velen is de Taschenlexikon gekocht. Het boek is nu verschenen in een zeer aan te bevelen herziene editie. Dit bijgewerkte werk is geëvolueerd van een pocket-lexicon naar een complete handleiding en mag niet ontbreken in een verzameling van een libellenliefhebber. De volledig vernieuwde editie van de “Libellen van Europa” in het grotere formaat van 21,8 x 15,4 x 5,5 cm (voorheen 17,5 cm x 10,6 cm x 4,8 cm) is nu ongeveer 1800 gram zwaarder geworden en het aantal pagina’s is gestegen van 824 naar 958 pagina’s.

Insectensterfte: basiskwaliteit natuur op orde!

Een nieuw wetenschappelijk artikel luidt de noodklok. Het verschijnt in het aprilnummer van Biological Diversity, maar haalde gisteren al de voorpagina van the Guardian. Dagelijkse berichten over Brexit en Trump werden verdrongen door de alarmerende kop ‘Ineenstorting natuur dreigt door kelderende aantallen insecten’ >>> Lees verder.

Behoud Kaderrichtlijn Water in Europa

De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Er is nu een petitie gestart om de richtlijn intact te houden. Lees verder >>

Het Libellenjaar 2018

Hoe was 2018 voor de libellen? Welke soorten werden het meest gezien? Aan het einde van het jaar kunnen we terugkijken en zien we soorten die het opvallend goed deden, maar ook een aantal zorgenkindjes.

Als we kijken welke soorten het meest zijn gemeld in 2018 dan kunnen we op twee manieren kijken, naar het aantal waarnemingen en het aantal waargenomen individuen. De meeste waarnemingen in de database zijn van de gewone oeverlibel, gevolgd door lantaarntje, grote keizerlibel, viervlek  en bruinrode heidelibel. Lees verder >>

De Gewone oeverlibel werd het meest waargenomen in 2018.

Gaat de maanwaterjuffer verdwijnen?

De maanwaterjuffer was op de hogere zandgronden van oudsher een vrij algemene soort die in de meeste gebieden met vennetjes wel gevonden kon worden. De laatste 15 jaar gaat hij echter sterk achteruit en is op veel vroegere vliegplaatsen verdwenen. De reden voor deze plotselinge achteruitgang is nog niet duidelijk. Lees verder op Nature Today.

Maanwaterjuffer in het Bargerveen

Libellen in Zuid-Kennemerland

Begin februari verschijnt een atlas van de libellen van Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o.). Dit ruim honderd pagina tellend boek van de gelijknamige KNNV Libellenwerkgroep bespreekt de libellensoorten die in dit gebied gedurende meer dan 20 jaar zijn geteld. Het is een flinke inspanning geweest om de grote hoeveelheid gegevens samen te vatten in een leesbaar boek. Omdat de werkgroep tevens gedurende deze periode monitorroutes heeft geteld staan er in dit boek per soort trendbeschrijvingen. De atlas geeft daarom zeer goed weer wat er in de jaren is veranderd en is gelijk gebleven. Kortom een aanrader!

Het boek gaat € 24,50 kosten en is te bestellen bij de werkgroep.

Zeldzame libellen in Brabant

19-nov-2018 – Noord-Brabant is een goede libellenprovincie. Van de 71 Nederlandse soorten zijn er 67 in Brabant aan- of afwezig geweest. Vergeleken met de periode tussen 1970 en 1990 gaat het met een aantal soorten, waaronder beekrombout, bosbeekjuffer en speerwaterjuffer, flink beter. De zeer zeldzame gewone bronlibel echter wordt sterk bedreigd. In de Esperloop gaat men proberen het tij te keren. Lees verder>>

Uitsluipende Beekrombout