Stand Libellen wereldwijd

NatureToday: Beschermen van natuur kan alleen effectief als je voldoende kennis hebt van de natuur. Gelukkig weten we in Nederland vrij veel over welke soorten waar voorkomen en hoe het met veel soorten gaat. Zoetwaterecosystemen zijn heel soortenrijk maar vaak onderbelicht, onder andere omdat lastig te zien is wat er onder water gebeurt. Maar libellen komen uit dat water en zijn dan goed te zien! >>>> lees verder

Libellenonderzoek in Afrika

Klaas Douwe Dijkstra vertelt in zijn presentatie tijdens de NVL studiedag op 19 september 2020 over zijn onderzoek aan libellen in Afrika en zijn motivatie voor dit onderzoek. Hij begint met een terugblik in de tijd en hoe hij van jongs af aan tot natuuronderzoek is gekomen. 

200 jaar Libellenstudie in Nederland

In Nederland wordt al ruim 200 jaar studie aan libellen gedaan. Nederland is momenteel op het gebied van libellenstudie één van best onderzochte landen in Europa. Marcel Wasscher hield over de geschiedenis van de libellenstudie in Nederland een lezing tijdens de Libellenstudiedag op 19 september 2020 in Culemborg. Op deze pagina is de lezing te zien.

NVL studiedag 2020

Op 19 september 2020 werd in Culemborg de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) gehouden. Met minder mensen in de zaal, maar wel een Live stream waar de thuisblijvers de dag konden beleven. Voor een foto impressie zie deze pagina >

Nieuwe libellensoort (Onychogomphus cazuma) voor Europa

Deze week werd in vakblad Odonatologica een nieuwe libellensoort voor de wetenschap uit Europa gepubliceerd: Onychogomphus cazuma, vernoemd naar een riviertje nabij Valencia. De eerste nieuwe uit Europa in 20 jaar en de eerste uit Zuidwest-Europa sinds de 19e eeuw!

Deze nieuwe soort ligt zeer dicht bij Onychogomphus boudoti die in 2014 werd beschreven, uit Khenifra, Marokko, en die beperkt is tot een zeer klein gebied van deze stad. In het artikel dat uitgebreid en gedetailleerd is, beschrijft ook de exuvias van de soort. Verder wordt geschreven over de fylogenetische positie en de morfologische verschillen tussen de soort van het geslacht. Op dit moment lijkt de soort beperkt te zijn in Valencia ondanks het feit dat de auteurs een veelheid aan kopieën en foto ‘ s uit vele bronnen hebben beoordeeld.

Referentie: López Estrada et al. 2020. Onychogomphus cazuma sp. Nov. from Spain: Molecular and morphological evidence supports the discovery of a new European dragonfly species (Odonata: Gomphidae). Odonatologica 49 (1/2) 2020: 125-154.

Biotoopvoorkeur van Aeshna viridis

28-5-2020: Jan-Freerk Kloen heeft voor zijn opleiding een onderzoek gedaan naar de biotoopvoorkeur van de Groene glazenmaker (Aeshna viridis) in De Weerribben. In het verslag wordt zijn onderzoek vergeleken met een vergelijkbaar onderzoek uit 1987 in De Wieden (Geene, 1989). Ook is er dit jaar een artikel over dit onderzoek van Kloen in het NVL tijdschrift Brachytron verschenen. Het verslag is te downloaden.

Maurits Lieftinck was mijn goeroe

Naardermeer 1969, van links naar rechts Maurits Lieftinck, Janny Van Brink, Henri Dumont en vrouw Simonne.

In een speciale COVID-19 editie (mei 2020) van het tijdschrift Agrion (WDA) schreef Henri Dumont een interessant artikel over Maurits Lieftinck. Het artikel geeft een mooi beeld van de libellenstudie in die tijd >>>> download artikel.

Libellen in de tuin

 

Welke libellen komen er voor in je tuin? Een vraag die verrassingen op zou kunnen leveren, want tuinen en vijvers kunnen heel divers zijn! Wij zijn benieuwd hoe dit verschilt per tuin en per vijver, wat maakt dat veel of bijzondere libellen een tuin weten te vinden, en welke libellen ook tuinen zonder vijvers bezoeken. Dit voorjaar zijn we door de Corona-maatregelen veel aan huis gekluisterd; het ideale moment om de natuur in onze tuinen te onderzoeken! Lees verder >>>

Minder libellen door droge zomers

Twee droge zomers op een rij was voor libellen geen gemakkelijke situatie. Zowel in 2018 als 2019 profiteerden de libellen van het warme voorjaarsweer. Toen de warmte bleef aanhouden en veel wateren verdroogden, kelderde het aantal libellen echter enorm. Soorten van kleine stilstaande wateren op de hoge zandgronden, zoals speerwaterjuffer, kregen de grootste klappen. Lees verder op de Nature Today pagina >>>>

NVL studiedag 19 september!

LET OP: kom niet zonder aanmelding vooraf naar de Studiedag! Er is beperkt plaats in de zaal en het kan dus zijn dat je naar huis moet als je onaangekondigd binnenwandelt. Meld je dus liefst ook bijtijds af als je beslist toch niet te gaan, dan kunnen mensen op de reservelijst geïnformeerd worden om alsnog naar de dag te gaan.
Ook voor de livestream zul je je moeten aanmelden, zodat we je op tijd de link kunnen doorsturen. Het is de bedoeling dat de livestream alleen voor leden/aangemelde deelnemers toegankelijk is.

Verder zal de Veldshop dit keer niet met een stand aanwezig zijn (coronaregel/ruimtegebrek) maar wel bestellingen leveren zonder verzendkosten aan wie bijtijds aangeeft wat ze willen hebben en dat ze de Landelijke Dag van de NVL bezoeken. De bestellingen zijn op te halen bij de stand van de NVL.

We hopen jullie op 19 september te kunnen verwelkomen in Culemborg!  

PROGRAMMA

10:00 Aankomst (koffie staat klaar)

10:30 Opening dagvoorzitter

10:35 200 jaar libellenstudie (Marcel Wasscher)

10:55 Mystery Quiz (Presentatie: Weia Reinboud)

11:15 Koffiepauze

11:35 Libellenonderzoek in Afrika (KD Dijkstra)

12:15 Algemene Ledenvergadering

12:45 Lunchpauze

13:30 Quiz-ontknoping

13:45 Libellenmonitoring in Vlaanderen: waar staan we? (Geert De Knijf)

14:15 Libellentrends (Roy van Grunsven)

14:40 Theepauze

15:00 Zeven jaar libellen tellen in het Leersumse Veld (Jan Katsman)

15:20 Suriname (Jan van Leeuwen)

15:40 Potpourri

16:20 Afsluiting dagvoorzitter

Toegang gratis

Plaats: de Gelderlandfabriek, Stationsweg 7, Culemborg

De dichtstbijzijnde parkeerplaats bevindt zich bij het Stationsplein, vanaf de rotonde na ca. 200 meter aan de rechterkant. Via een trap op deze parkeerplaats bereik je de ingang van de Gelderlandfabriek. Ook als je met het openbaar vervoer komt, kun je gebruikmaken van deze trap. Voor mindervalide bezoekers zijn er speciale parkeerplekken beschikbaar bij de ingang op het talud.