Die Libellen Europas

De libellenliefhebbers herinneren zich misschien dat de “Pocket Dictionary of European Dragonflies” van Hansruedi Wildermuth en Andreas Martens, gepubliceerd is in 2014. Door velen is de Taschenlexikon gekocht. Het boek is nu verschenen in een zeer aan te bevelen herziene editie. Dit bijgewerkte werk is geëvolueerd van een pocket-lexicon naar een complete handleiding en mag niet ontbreken in een verzameling van een libellenliefhebber. De volledig vernieuwde editie van de “Libellen van Europa” in het grotere formaat van 21,8 x 15,4 x 5,5 cm (voorheen 17,5 cm x 10,6 cm x 4,8 cm) is nu ongeveer 1800 gram zwaarder geworden en het aantal pagina’s is gestegen van 824 naar 958 pagina’s.

Insectensterfte: basiskwaliteit natuur op orde!

Een nieuw wetenschappelijk artikel luidt de noodklok. Het verschijnt in het aprilnummer van Biological Diversity, maar haalde gisteren al de voorpagina van the Guardian. Dagelijkse berichten over Brexit en Trump werden verdrongen door de alarmerende kop ‘Ineenstorting natuur dreigt door kelderende aantallen insecten’ >>> Lees verder.

Behoud Kaderrichtlijn Water in Europa

De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Er is nu een petitie gestart om de richtlijn intact te houden. Lees verder >>

Het Libellenjaar 2018

Hoe was 2018 voor de libellen? Welke soorten werden het meest gezien? Aan het einde van het jaar kunnen we terugkijken en zien we soorten die het opvallend goed deden, maar ook een aantal zorgenkindjes.

Als we kijken welke soorten het meest zijn gemeld in 2018 dan kunnen we op twee manieren kijken, naar het aantal waarnemingen en het aantal waargenomen individuen. De meeste waarnemingen in de database zijn van de gewone oeverlibel, gevolgd door lantaarntje, grote keizerlibel, viervlek  en bruinrode heidelibel. Lees verder >>

De Gewone oeverlibel werd het meest waargenomen in 2018.

Gaat de maanwaterjuffer verdwijnen?

De maanwaterjuffer was op de hogere zandgronden van oudsher een vrij algemene soort die in de meeste gebieden met vennetjes wel gevonden kon worden. De laatste 15 jaar gaat hij echter sterk achteruit en is op veel vroegere vliegplaatsen verdwenen. De reden voor deze plotselinge achteruitgang is nog niet duidelijk. Lees verder op Nature Today.

Maanwaterjuffer in het Bargerveen

Libellen in Zuid-Kennemerland

Begin februari verschijnt een atlas van de libellen van Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o.). Dit ruim honderd pagina tellend boek van de gelijknamige KNNV Libellenwerkgroep bespreekt de libellensoorten die in dit gebied gedurende meer dan 20 jaar zijn geteld. Het is een flinke inspanning geweest om de grote hoeveelheid gegevens samen te vatten in een leesbaar boek. Omdat de werkgroep tevens gedurende deze periode monitorroutes heeft geteld staan er in dit boek per soort trendbeschrijvingen. De atlas geeft daarom zeer goed weer wat er in de jaren is veranderd en is gelijk gebleven. Kortom een aanrader!

Het boek gaat € 24,50 kosten en is te bestellen bij de werkgroep.

Zeldzame libellen in Brabant

19-nov-2018 – Noord-Brabant is een goede libellenprovincie. Van de 71 Nederlandse soorten zijn er 67 in Brabant aan- of afwezig geweest. Vergeleken met de periode tussen 1970 en 1990 gaat het met een aantal soorten, waaronder beekrombout, bosbeekjuffer en speerwaterjuffer, flink beter. De zeer zeldzame gewone bronlibel echter wordt sterk bedreigd. In de Esperloop gaat men proberen het tij te keren. Lees verder>>

Uitsluipende Beekrombout

Zadellibellen langs de Nederlandse kust

Vanaf begin oktober worden langs de gehele Nederlandse kuststreek (ook Markerwadden) Zadellibellen (Anax ephippiger) waargenomen. De zadellibel is een Afrikaanse soort die af en toe sterke trekneigingen heeft. Door de zuidelijke luchtstromen van de laatste tijd is de soort in Nederland te zien. Lees verder>>

De Libellenlarven van Paul-André ROBERT

In december verschijnt een nieuw boek over libellenlarven. Paul-André Robert (1901-1977) was een Zwitserse kunstenaar en natuurkenner. In Europa is Robert vooral bekend door zijn boek Les Libellules (‘Libellen’), dat verscheen in 1958.
Minder bekend is het feit dat Robert op zestienjarige leeftijd aan een monumentale monografie over Europese libellenlarven begon te werken. Het maken van het manuscript, dat zowel teksten als illustraties bevat, nam het grootste deel van zijn leven in beslag en was ten tijde van zijn overlijden net voltooid.
Tot nu toe bleef dit prachtige werk ongepubliceerd. Maar dít boek presenteert uiteindelijk Robert’s 107 aquarelillustraties van libellenlarven, allemaal in hun oorspronkelijke grootte, van ongeëvenaarde schoonheid en wetenschappelijke precisie.

Formaat 22 x 28 cm | ca. 336 blz | full colour | hardback | isbn 978 90 5011 683 1 KNNV uitgeverij.

Zeldzame libellen Kuinderbos in 2018

9-augustus-2018 – Het afgelopen jaar zijn in het Kuinderbos in de Noordoostpolder veel bijzondere libellen gevonden. Zo werden bij één poel vijf soorten witsnuitlibellen gezien, waaronder de zeer zeldzame sierlijke witsnuitlibel en de oostelijke witsnuitlibel. De laatste soort is op de enige andere plek in Nederland waar hij voorkwam al enige jaren niet meer aangetroffen. Lees verder >>