Artikelen Zoeken

Vanaf 1997 verschijnen in het tijdschrift Brachytron artikelen en mededelingen over de Nederlandse- en Vlaamse libellenfauna.

Wil je zelf een artikel schrijven? De redactie heeft twee documenten opgesteld om het schrijven van artikelen te vergemakkelijken.

  1. Meer informatie over schrijfwijze en -regels in Brachytron
  2. Brachytron Richtlijnen voor auteurs

Tabel met artikelen vanaf 1997. Per kolom kun je rangschikken door op de kolomtitel te klikken of met de zoekfunctie te sorteren op onderwerp, auteur, enzovoort.

Op de download pagina kun je een artikel ophalen.

Naam auteur(s)jaartalTitelNummer
Abbingh, G.J.R. 2015Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) als prooi van een larve van een zandloopkever (Cicindela sp.)17(1)
Achterkamp, B. & R.J.W. van de Haterd2015Algemene libellensoorten als indicatoren voor waterhabitats: een aanzet voor een praktisch hulpmiddel17(2)
Adriaens, T. & R. van Grunsven2015Schemerlibel (Boyeria irene)17(2)
Adriaens, T. & J. Van der Voort2017Witpuntoeverlibel (Orthetrum albistylum)19(1)
Aletsee, M. 2010Classification of dystrophic ponds by means of the TWINSPAN algorithm for an ecological characterisation of the Odonata habitats in the Hohe Venn /Hautes Fagnes12(1/2)
Ananian, V. 2012New finds of ‘critical’ species of Odonata in Armenia – Onychogomphus assimilis and Libellula pontica15(1)
Baarspul, A.N.J. & J.-P. De Krijger 1997Het belang van libellen en andere insecten in het kuikendieet van de Zwarte stern (Chliodonius niger)1(1)
Bakker et al.2019Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) in 2016 ontdekt bij Delden20(2)
Bal, D. 1998De rol van libellen in het Nederlandse natuurbeleid2(1)
Bal, D. & D. Groenendijk. 2006De gevolgen van de Habitatrichtlijn voor de wettelijke bescherming van libellen in Nederland9(1/2)
Balk, A. & E. Cassée. 2015Fotografisch verslag van kannibalisme bij de Grote keizerlibel (Anax imperator)17(1)
Bell, N., E. Dylmer & K. Olsen. 2014Status of Aeshna serrata in Denmark16(1/2)
Beukema J.J. & H. Smit2016Libellen tellen in het Zwanenwater18(1)
Beukema, J.J. 1998Wat is de functie van demonstreren van het achterlichtje door mannetjes van beekjuffers (Calopteryx)?2(1)
Beukema,J.J. & R. Manger 2007De trage terugkeer van libellen naar tijdelijke opdrogende duinplassen10(2)
Boesveld, A. & J. van der Neut. 2003Libellennieuwsuit de Biesbosch, goede waterkwaliteit ‘lokt’ waardevolle soorten.7(1)
Bot, S. 2012Beekrombouten (Gomphus vulgatissimus) langs de Drentsche Aa in juni 2011 en 201215(1)
Both, C. 1997Carrièrebeslissingen van Beekjuffers (Calopteryx)1(1)
Bouwman J.H. 2014Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) na 75 jaar weer gevonden op de Veluwe16(1/2)
Bouwman J.H. et al.2008Een actualisatie van de verspreiding van de Nederlandse libellen11(2)
Bouwman J.H., R. Ketelaar & E. Ruiter2016De Donkere waterjuffer (Coenagrion armatum) in Nederland: een balans 15 jaar na de herontdekking18(1)
Bouwman, J. H.2010Vondst van twee nieuwe populaties Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) in Overijssel13(1/2)
Bouwman, J.H. 2007Veranderingen in de libellenfauna van de Deurnsche Peel van 1963 tot 200310(2)
Bouwman, J.H. & V.J. Kalkman. 2006Verspreiding van de libellen van de Habitatrichtlijn in Nederland9(1/2)
Bouwman, J.H., K-J. Conze & R. Ketelaar 2010The organisation of dragonfly research in The Netherlands and North Rhine-Westphalia12(1/2)
Brekelmans, F. 2014Gaffellibellen (Ophiogomphus cecilia) in de Dommel16(1/2)
Brochard, C. & E. van der Ploeg2011De zoektocht naar de beste plek: de wandeling van de Blauwoogbronlibel (Cordulegaster insignis).14(1)
Brochard, C. & E. van der Ploeg2012Een juffer… maar toch zo anders: de Orientjuffer (Epallage fatime).15(1)
Brochard, C. & E. van der Ploeg2013Searching for exuviae of endemic Odonata species in Greece15(2)
Brochard, C. & E. van der Ploeg2014Boyeria: hoe donkerder hoe beter. De eiafzet van twee Europese schemerlibellen.16(1/2)
Brochard, C. & E. van der Ploeg2013Een eerste kennismaking met de larven van de Turkse koraaljuffer en de Griekse vuurjuffer15(2)
Brochard, C. & E. van der Ploeg2015De Woestijnheidelibel (Sympetrum sinaiticum): een geheimzinnige soort.17(1)
Calle, P. , G. Kurstjens & B. Peters. 2007De Libellen van de Asseltse plassen: meer natuurlijke inrichting Maasplassen werpt vruchten af10(2)
Calle, P., G. Kurstjens & B. Peters. 2006De libellen van de Gelderse poort: natuurlijk rivierenlandschap soortenrijker dan verwacht9(1/2)
Conze, K-J. & J.H. Bouwman. 2010Working with the Habitats Directive: two countries, two approaches12(1/2)
Courbois, M.J. 2004Een vierde populatie van de Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica)8(1)
Daemen, F., M. Huysmans, P. Munch & G. De Knijf2016De Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) na 100 jaar terug in Vlaanderen18(1)
Davids, C. 1997Watermijten als parasieten van libellen1(2)
de Boer, E.P. 2004Predatie van Venglazenmaker (Aeshna juncea) op Paardenbijter (Aeshna mixta)8(1)
de Boer, E.P. & M.T. Wasscher. 2006Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) herontdekt in Nederland9(1/2)
de Groot, T. 1997Populatie Leucorrhinia pectoralis in de Weerribben1(1)
de Groot, T. & M.T. Wasscher. 1999Biotoopverschuiving van de Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) in Nederland3(2)
de Jong, T.H. 1999De Groene glazenmaker (Aeshna viridis ) in de provincie Utrecht3(2)
de Jong, T.H. 1999Aantal vleugelcellen tegenover depterostigma bij de Houtpantserjuffer (Lestes viridis)3(2)
De Knijf G. & D. Berx2019Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) nieuw voor België (Odonata: Libellulidae)20(2)
De Knijf, G., T. Adriaens, R. Vermylen & P. Van der Schoot2014Ontdekking van een populatie Rivierrombout (Gomphus flavipes) op het Albertkanaal (België), een van de drukst bevaren kanalen van Europa, en een overzicht van de status in West- en Midden-Europa16(1/2)
De Knijf, G.2017Recente waarnemingen en status van de Gele rombout (Gomphus simillimus) in België en Noord-Frankrijk19(2)
De Knijf, G.2019Eerste voortplantingsbewijs van de Witpuntoeverlibel (Orthetrum albistylum) in België20(2)
De Knijf, G. & T. Muuse. 2011Predatie van Glassnijder (Brachytron pratense) op Viervlek (Libellula quadrimaculata) en op Smaragdlibel (Cordulia aenea)14(1)
De Knijf, G. & T. Termaat. 2010De Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale) in België en Nederland. Herkenning, verspreiding en status in Noordwest-Europa13(1/2)
De Roo, P.2017Enige bemerkingen over een kwetsbare populatie van de Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) in het Peerdsbos (Antwerpse Kempen, België)19(1)
de Vries, H.H. 2010Species Protection Plan for Aeshna viridis12(1/2)
de Vries, R., R. Buseink, J. van Leeuwen & G. Baller 2017Odonata observations in the Danube Delta, Romania, from July 201619(1)
de Vries, R., R. Buesink, J-F. Kloen & J. Achterkamp2019Bijzondere waarnemingen van libellen in Midden-Limburg in de zomer van 201820(1)
den Ouden, A. & J. A. M. van Roosmalen. 2011Favoriete overwinteringsplaatsen van Bruine winterjuffers (Sympecma fusca)14(1)
Dijkstra, K.D. & M. van der Weide 1997De zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii, Sélys) in Nederland in 19961(1)
Dijkstra, K.-D.B. 2006De blauwoogjuffer: Waarom “Cericion” eigenlijk Eryhtromma lindenii moet heten8(2)
Dijkstra, K.-D.B., D. Groenendijk & V.J. Kalkman 1998Voorpost van het zuiden: de libellen van de Nederlandse Sint Pietersberg.2(1)
Dijkstra, K.-D.B., K. Mostert, J.-W. Van Velzen & R. H. Witte 1999Recente ontwikkelingen in de libellenfauna van de Hollandse en Zeeuwse duinen3(1)
Dingemanse, N.J. 2000Kleurpoymorfisme bij vrouwen van de Koraaljuffer (Ceriagrion tenellum)4(1)
Dingemanse, N.J. & V.J. Kalkman 1997Het onderscheid tussen Aeshna subarctica Walker en Aeshna juncea (L.) in Nederland1(2)
Dumont, H.J.2016Libellen in Zuid-Mauritanië, veertig jaar later18(1)
Dumont, H.J.2017The Odonata of the Tassili-n-Ajjer, Algeria19(1)
Dutmer, G.2016Ontdekking en studie van een populatie Dwergjuffers (Nehalennia speciosa) in Oost-Nederland18(1)
Dutmer, S.G. 2003Libellen in de Gronings-Drentse Veenkoloniën, een inmiddels verloren gegaan libellenparadijs7(2)
Dutmer, S.G. 2003Over een populatie van de Groene glazenmaker in de Veenkoloniën en een beschrijving van twee schemervluchten.7(2)
Edelaar, P. 1997Vluchtherkenning van keizerlibellen (Anax Leach)1(2)
Edelaar, P. 2000Zeldzame libellen in Nederland in 19974(1)
Eggens, G. & J.H. Bouwman. 2011Van zilte polder tot libellenparel. De ontwikkeling van de libellenfauna in Flevoland14(1)
Eigenhuis, K.J. & D. Groenendijk. 1999De betekenis van de insecten-naam Rombout3(2)
Faasen, T. 2000Kleine tanglibel (Onychogomphus forcipatus), wel of niet inheems in Nederland?4(2)
Geene, P.2019Waarnemingen tijdens het uitsluipen van de Tweevlek, Epitheca bimaculata 8-11 mei 201720(1)
Geraeds, R. P.G. 2000Waarnemingen van de Gaffellibel (Ophiogomphus cecilia) langs de Roer4(2)
Geraeds, R.P.G.2012Larvaal habitat van de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) in enkele Nederlands Limburgse beken15(1)
Geraeds, R.P.G.2017Waarnemingen van libellen buiten de directe omgeving van het water. Het gebruik van een voormalige akker door libellen19(2)
Geraeds, R.P.G.2019Ei-afzet door de Houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis) in kruiden langs de Vlootbeek20(2)
Geraeds, R.P.G. & T.O.V. Muusse. 2012De herontdekking van de Mercuurwaterjuffer (Coenagrion mercuriale) in Limburg (NL)15(1)
Gerard, J. 2006Krabbenscheer en Groene glazenmakers (Aeshna viridis) in de Peizermaden8(2)
Göcking, C. , T. Hübner & K. Röhr. 2010Status and conservation of Coenagrion mercuriale in North Rhine-Westphalia12(1/2)
Goudsmits & V.J. Kalkman, K. 2004Zeldzame libellen in Nederland in 1999, 2000 en 2001, CWNO-mededeling 3.8(1)
Goudsmits, K. 1997Een waarneming van de Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope, Selys) in Nederland1(2)
Goudsmits, K. 2003De eerste waarneming van de Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum) in Nederland7(1)
Griffioen, R.H.W. & H.M.G. Uilhoorn. 1998De Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca, Brauer) in de Weerribben en de Kuinderplas2(2)
Groenendijk, D. & J.H. Bouwman. 2010Occurrence and conservation of Somatochlora arctica in the Netherlands12(1/2)
Groenendijk, D., R. Ketelaar & C. Plate. 2001Het Landelijke Meetnet Libellen: enkele resultaten na ruim drie jaar tellen5(1/2)
Grunsven, van R. & G. De Knijf2016Geelvlekheidelibel (Sympetrum flaveolum)18(1)
Haak, N.2019Identificatie van individuele libellen20(1)
Habraken, J.M.P.M. & B.H.J.M. Crombags1997Een vondst van de Rivierrombout (Gomphus flavipes) langs de Waal1(1)
Hammers, M. & H. Van Gossum. 2012Helpende en misleidende signalen in vrouwelijke lichaamskleur bij het Lantaarntje (Ischnura elegans)15(1)
Heikoop, J.E. & L.B. Sparrius & W. Revet 2003Libellen en planten langs natuurvriendelijke oevers in Gouda7(2)
Hermans, J.T. & R.E.M.B. Gubbels 1997De Vuurlibel (Crocothemis erythrea, Brullé) in Limburg1(1)
Hoeymans, B.2017De libellenfauna van het Merkske19(2)
Hoppenbrouwers, P.2015Voortplanting van de Zuidelijke glazenmaker (Aeshna affinis) in de Gelderse Poort in 201017(2)
Hoppenbrouwers, P.2019Ontdekking van een populatie van de Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) in de Gelderse Poort20(2)
Hoppenbrouwers, P. 2012Waarneming van solitaire ei-afzetting bij de Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) in de Millingerwaard15(1)
Jansen, E. & F. Sadar2015Determinatie van de Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale) Selys, 184117(2)
Kalkman, V. J. & A. G. Orr2013 Field Guide to the damselflies of New Guinea16 supplement
Kalkman, V.J.2006Key to the dragonflies of Turkey, including species known from Greece, Bulgaria, Lebanon, Syria, the Trans-Caucasus and Iran10(1)
Kalkman, V.J. & B. Koese. 2006Herontdekking van een populatie van de Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) bij Venlo9(1/2)
Kalkman, V.J. & G.J. van Pelt2006The distribution and flight period of the dragonflies of Turkey10(1)
Kalkman, V.J. & G.J. van Pelt2006New records of rare and uncommun dragonflies of Turkey (Odonata)10(1)
Kalkman, V.J. & M.T. Wasscher. 2003Zeldzame libellen in 1998, CWNO mededeling 27(1)
Kalkman, V.J. & N.J. Dingemanse. 2001Het voorkomen van de kleinvlekkige en grootvlekkige vorm van de Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica) in Nederland5(1/2)
Kalkman, V.J., P. Edelaar & A.A.M. van Trigt.2000De voortplantingsbiotoop van de Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) in Nederland4(1)
Ketelaar, R. 2006Patroon en snelheid van de kolonisatie van Nederland door de Kleine roodoogjuffer (Erythromma viridulum)9(1/2)
Ketelaar, R. 2010Recovery and further protection of rheophilic Odonata in the Netherlands and North Rhine-Westphalia12(1/2)
Ketelaar, R. & B.G. van der Wal 1998De terugkeer en biotoopkeuze van de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) (Linnaeus) in Oost-Nederland2(2)
Ketelaar, R. & G.J. Pontenagel . 2000Waar overnacht de Speerwaterjuffer (Coenagrion hastulatum)?4(2)
Ketelaar, R. et al.2007Analyse van de verspreiding van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland11(1)
Ketelaar, R. et al.2007Habitatkeuze van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland11(1)
Ketelaar, R., J.H. Bouwman & R.P.W.H. Felix 2007Notities over de habitat van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Boerjatië, zuidoost-Siberië, Rusland11(1)
Ketelaar, R., W. Clausen, R. Busse & J.-L. van Eijk 2000De Vogelwaterjuffer (Coenagrion ornatum) in Europa en zijn mogelijkheden in Nederland4(2)
Ketelaar, R., P. de Boer & A. van der Burgh . 2001Nieuwe vindplaatsen van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland5(1/2)
Ketelaar, R.J. & M. van der Weide 1997Monitoring van libellen in Nederland1(2)
Kleukers, R.M.J.C & M. Reemer 1998De terugkeer van de Rivierrombout (Gomphus flavipes, Charpentier) in Nederland2(2)
Kloen, J-F.2019Biotoopvoorkeur van de Groene glazenmaker (Aeshna viridis)20(2)
Koops, R.J., D. Schut & D. Groenendijk 2006Ecologische verschillen tussen de Venwitsnuitlibel (Leucorrhinia dubia) en de Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda)8(2)
Kranenbarg, B., T. van Vliet, T. Termaat & R. Ketelaar2010Index van bijna 40 jaar publicaties van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie en voorlopers13(1/2)
Krekels, R. 2006Natuurfotografie: libellen in beeld. Deel 1: imago’s8(2)
Kroes, R., D. Groenenijk & H.G. van der Geest.2002Invloed van voedselaanbod en stroomsnelheid op de microhabitatselectie door larven van de Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo)6(2)
Kuiper, W.J. 2003Ontwikkeling van de libellenfauna in een nieuw duinmeertje in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (Noordwijk, Zuid-Holland) Geschiedenis en periode 1999-20027(2)
Manger, R.2014Een bezoek aan de Getande glazenmaker (Aeshna serrata) in Denemarken16(1/2)
Manger, R.2017Gedrag van een vrouwtje Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) tijdens overwintering in Nederland19(2)
Manger, R.2019Nieuwe populatie Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) in Nederland in 201920(2)
Manger, R. 2007Uiterlijke kenmerken van de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) in Nederland11(1)
Manger, R. 2007Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca) en Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) in zelfde voortplantingswater11(1)
Manger, R. 2011Paring tussen Bruine winterjuffer (Sympecma fusca) en Noordse winterjuffer (S. paedisca) voor tweede maal waargenomen in Nederland14(1)
Manger, R. 2001De toename van de Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula ) in het westen van Noord-Holland5(1/2)
Manger, R. & N.J. Dingemanse2007Overleving en biotoopkeuze van Noordse winterjuffers (Sympecma paedisca) in een overwinteringshabitat in Nederland11(1)
Manger, R. & A. van der Heijden2016Forcipomyia paludis (Diptera: Ceratopogonidae), een nieuwe libellenparasiet in Nederland18(1)
Manger, R. & H.A. Moorlag2017Een uitsluipende Blauwe glazenmaker (Aeshna cyanea) eind oktober in Nederland19(2)
Manger, R. & J.J. Beukema. 2007De libellen van de Grafelijkheidsduinen: de invloed van het waterpeil op de libellenfauna10(2)
Manger, R. & J.J. Mekkes2019Ontdekking van de Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica) in Drenthe en de verspreiding in Nederland20(1)
Manger, R., J. Rocks, A. Rocks & T. Knegt. 2007Vroege of late Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) in oktober10(2)
Mensing, V. 2002De Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum) in Overijssel6(2)
Mensink, G. 2001Een nieuwe populatie van de Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) in Nederland?5(1/2)
Muuse, T. & G. Veurink. 2011Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) voortplantend waargenomen in De Weerribben14(1)
Olthoff, M. 2010The dragonflies of the peat bogs and heathlands in Western Münsterland (Westphalia, Germany)12(1/2)
Orr, A.G. & V.J. Kalkman2015Field Guide to the dragonflies of New Guinea17 supplement
Ramaker, D. 2013Eerste Limburgse (NL) populatie van de Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum)15(2)
Ramaker, D. & A. Travnik2015 Ontdekking van een populatie van de Kempense Heidelibel (Sympetrum depressiusculum) in het Nationaal Park Weerribben en Wieden (Nederland)17(1)
Reumkes, H. 2003Een waarneming van de Gewone bronlibel (Cordulegaster boltonii) in de Ruscher groeve bij Schinveld7(1)
Ruiter, E. & R. Manger2007Overwinteren in Nederland, geen koud kunstje voor de Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca)11(1)
Ruiter, E. et al.2007Terugvangsten van Noordse winterjuffers (Sympecma paedisca) over grote afstand11(1)
Ruiter, E.J. 2007Weerzien met een overwinterende Noordse winterjuffer (Sympecma paedisca)11(1)
Ruiter, E.J. 2002De libellen van Schiermonnikoog, een eerste kennismaking6(2)
Ruiter, E.J. & E.P. de Boer2007Waarnemingen van het gedrag van Noordse winterjuffers (Sympecma paedisca) in Nederland11(1)
Ruiter, E.J. & H.M.G. Uilhoorn2007Tenslotte: Wat heeft vijf jaar onderzoek opgeleverd11(1)
Ruiter, E.J., R.M.J.C. Kleukers & T.J. Verstrael. 2010Samenwerken voor libellen13(1/2)
Rutten, A. & V.J. Kalkman 1999Eerst bewezen voortplanting van de Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum) (Selys) in Nederland3(1)
Schrijvershof, P. 2010Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum) bij Cadzand-Bad in Zeeuws-Vlaanderen in 200713(1/2)
Schut,D. , M. de Vos & J. Rademaker.2013De Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) in de omgeving van Winterswijk: Heeft een zeldzame beeksoort geprofiteerd van herstelmaatregelen?15(2)
Sing, D. & J. Hermans2019Libellenwaarnemingen in de Bandh Baretha regio, Rajasthan (India)20(1)
Slagboom, R. & A. Stip2015De Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale) in Nederland in 2013 and 201417(2)
Stip,A, G.T. den Ouden & R. slagboom. 2015Libellen in de Alblasserwaard17(1)
Termaat, T. 2000Een overzicht van de nieuwe vindplaatsen van de Rivierrombout (Gomphus flavipes) in Nederland in 19994(1)
Termaat, T. & V. J. Kalkman. 2012Basisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria14(2)
Tromp, J. & M. T. Wasscher. 2000Eén keer per eeuw, de tweede waarneming van de Zuidelijke heidelibel (Sympetrum meridionale) in Nederland?4(1)
Turnhout, S., M.T. Wasscher & T. Termaat 2016De terugkeer van de Rivierrombout (Gomphus flavipes) in Nederland. Nieuwe inzichten over ecologie en onderzoek18(1)
van ‘t Bosch, J. G. 2013Zeldzame libellen in Nederland in 2006-2009: CWNO mededeling 515(2)
van ‘t Bosch, J.G. 2011Zeldzame libellen in Nederland in 2002-2005, CWNO Mededeling 414(1)
van Buggenum, H.J.M. & R.P.G. Geraeds2015Een ecologische analyse van de Middelsgraaf, een langzaam stromende watergang in Midden-Limburg (NL), op basis van libellen17(1)
van de Haterd, R.J.W. 2004Glassnijder (Brachytron pratense) en Smaragdlibel (Cordulia aenea) als kwaliteitsindicatoren8(1)
Van de Meutter, F. 2010Kolonisatiegeschiedenis en habitatvoorkeur van de Vuurlibel (Crocothemis erythraea) in De Maten (Genk, België): patronen van larven en adulten13(1/2)
van Delft, J.J.C.W. 1998De Bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum) (Allioni) in Nederland2(1)
Van Delft, J.J.C.W. & K. Goudsmits 1999De Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) (Linnaeus) in het stroomgebied van de Dommel in 19983(1)
Van den Broek, T.G.Y.2012Een prachtig ontwerp dat het niet haalde tot massaproductie.15(1)
van der Heijden, A.E. 2000Een vondst van een populatie Donkere waterjuffer (Coenagrion armatum) in de Weerribben4(2)
van der Meer, H.2017Notities over het gedrag van Onychogomphus boudoti in Marokko en een tweede vindplaats19(2)
van der Valk, R. 2013Berekening van de maturatieperiode van de Zwarte heidelibel (Sympetrum danae)15(2)
van der Vliet, R.E. & M. Aragon van den Broeke2015Rivierrombout (Gomphus flavipes) op eiland Ijsseloog in het Ketelmeer17(2)
van der Weide, M. 2002‘De Nederlandse libellen’ over resultaten en toekomst6(2)
van Eijk, J.-L. 2007Een grote populatie van de Beekoeverlibel (Orthetrum coerulescens) in het noordoosten van de Achterhoek10(2)
van Eijk, J.-L. & R. Ketelaar2004De opmars van de Kanaaljuffer (Cercion lindenii) in Nederland8(1)
van Grunsven, R.H.A. & T. Termaat. 2010Waarneming van een jonge Paardenbijter (Aeshna mixta) op een ongebruikelijke plaats13(1/2)
van Leur, L.2015 Waarneming van een Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica) in de Kampina17(1)
Van Schandevyl, D & W. Vercruysse2015Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) zoekt nieuwe voortplantingsgebieden17(2)
Van Schandevyl, D. 2012Henri Dumont achterna – Een verslag over libellenobservaties van 1996-2007 in een natuurreservaat langs de Dender (België – Oost-Vlaanderen)15(1)
Van Seijen, R. & A. Hofstra2007Een waarneming van Noordse winterjuffers (Sympecma paedisca) in Duitsland, vlak over de grens bij Meppen11(1)
van Tol, J. 2000WAARDE LIEFTINCK. de eerste briefwisseling tussen D.C. Geijskes en M.A. Lieftink4(2)
van Tol, J. 2001WAARDE LIEFTINCK …2. De Groene glazenmaker (Aeshna viridis) en de Houtpantserjuffer (Lestes viridis) in 19265(1/2)
van Wouwen, N. 2012“Five undescribed species in ten days time”: An interview with Dr. Rosser W. Garrison15(1)
Veling, K. 2010 Libellenwerkgroepen: meer dan de som der delen13(1/2)
Verbeek, P.J.M. 1999De biotoop van de Kempense heidelibel (Symppetrum depressiusculum) (Selys) in Noordwest-Europa en zijn toekomst in Nederland3(1)
Verdonschot, R.C.M., D. Groenendijk & J.H. Bouwman2007Libellen op Noord-Brabantse vennen; een aanzet tot een synecologische analyse van het databestand libellenwaarnemingen10(2)
Vermeulen, T.2017Libellen van de Moervaartdepressie19(2)
Verspui, K.2017Negentiende-eeuwse libellenaquarellen met een Nederlands tintje19(1)
Vliegenthart, A. & T. Termaat. 2001De Mercuurwaterjuffer (Coenagrion mercuriale) in Nederland?5(1/2)
Wakkie, B. & J.T. Hermans.1997De Hoogveenglanslibel (Somatochlora arctica, Zetterstedt) in Nederland1(2)
Wasscher, M.T. 2001In Memoriam Jean Belle (1920-2001)5(1/2)
Wasscher, M. T.2015Edmond de Selys Longchamps en de libellenstudie in Nederland17(2)
Wasscher, M.T. 1998De Amerikaanse keizerlibel (Anax junius, Drury) in Engeland; een nieue libellensoort voor Europa2(2)
Wasscher, M.T. 2006Van NLO tot NVL, 35 jaar georganiseerde libellenstudie in Nederland9(1/2)
Wasscher, M.T. & E. Goutbeek 1998Tropische Neurothemis fluctuans, Fabricius) in Nederlandse plantenkas2(1)
Wasscher, M.T. & K. Goudsmits 2010De Gaffelwaterjuffer (Coenagrion scitulum), terug van weggeweest in Noordwest-Europa13(1/2)
Westenbrink, F. & R. Ketelaar2017Veranderingen in de libellenfauna van de Gorsselse Heide: 1949-201619(1)
Winter, A-. E. 2011Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) in de Eemshaven14(1)
Witte, R.H. & D. Groenendijk. 1999Voorkomen van libellenlarven in de Nederlandse Delta in relatie tot saliniteit3(2)
Wouda, H. 2013Vijftien jaar libelleninventarisatie in de Leemputten en het Verbrande bos16(1/2)