Brachytron 15 (1) 2012

Prijs € 13,50 (NL) – Outside NL € 16,50.

R. Geraeds. Larvaal habitat van de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) in enkele Nederlands Limburgse beken.

M. Hammers & H. Van Gossum. Helpende en misleidende signalen in vrouwelijke lichaamskleur bij het Lantaarntje (Ischnura elegans).

R.P.G. Geraeds & T.O.V. Muusse. De herontdekking van de Mercuurwaterjuffer (Coenagrion mercuriale) in Limburg (NL).

P. Hoppenbrouwers. Waarneming van solitaire ei-afzetting bij de Zuidelijke keizerlibel (Anax parthenope) in de Millingerwaard.

V. Ananian. New finds of ‘critical’ species of Odonata in Armenia – Onychogomphus assimilis and Libellula pontica.

D. Van Schandevyl. Henri Dumont achterna – Een verslag over libellenobservaties van 1996-2007 in een natuurreservaat langs de Dender (België – Oost-Vlaanderen).


Mededelingen

S. Bot. Beekrombouten (Gomphus vulgatissimus) langs de Drentsche Aa in juni 2011 en 2012.

N. van Wouwen. “Five undescribed species in ten days time”: An interview with Dr. Rosser W. Garrison.

Portret
C. Brochard & E. van der Ploeg. Een juffer… maar toch zo anders: de Orientjuffer (Epallage fatime).

Libellen in de kunst
T. van den Broek. Een prachtig ontwerp dat het niet haalde tot massaproductie.

Literatuur
R. Stoks. (1) Fitness bij waterjuffers toch gemeten. (2) Kunnen libellen klimaatveranderingen bijhouden?, (3) Berg de netjes maar op: DNA-monsters van water tonen de aanwezigheid van Gevlekte witsnuitlibel aan! (4) Parasieten hebben invloed op concurrentieverhoudingen bij beekjuffers.

De ontmoeting
E.P. de Boer. Een virus om van te dromen!

Recensies
G. De Knijf. Atlas der Libellen / Atlas des libellules. Fauna und Flora in der Großregion / Faune et Flore dans le Grande Région. Trockur B., Boudot J.-P., Fichefet V., Goffart P., Ott J. & R. Proess, 2010

T. Adriaens. Libellules de France, Guide photographique des imagos de France métropolitaine Jean-Laurent Hentz, Cyrille Deliry en Christophe Bernier, 2011