Brachytron 17 (1) 2015

Prijs € 13,50 (NL) – Outside NL € 16,50.

H.J.M. van Buggenum & R.P.G. Geraeds. Een ecologische analyse van de Middelsgraaf, een langzaam stromende watergang in Midden-Limburg (NL), op basis van libellen.

D. Ramaker & A. Travnik. Ontdekking van een populatie van de Kempense Heidelibel (Sympetrum depressiusculum) in het Nationaal Park Weerribben en Wieden (Nederland).

L. van Leur. Waarneming van een Noordse glazenmaker (Aeshna subarctica) in de Kampina.

A. Stip, G.T. den Ouden & R. slagboom. Libellen in de Alblasserwaard.

A. Balk A. & E. Cassée. Fotografisch verslag van kannibalisme bij de Grote keizerlibel (Anax imperator).

G.J.R. Abbingh. Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) als prooi van een larve van een zandloopkever (Cicindela sp.).

Portret
C. Brochard & E. van der Ploeg. De Woestijnheidelibel (Sympetrum sinaiticum): een geheimzinnige soort.

Recensies PDF
N. van Wouwen. Libellen in Drenthe. René Manger, Gerard Abbingh, Hans Schinkel, Jan Joost Mekkes & Roelof Jan Koops 2014.

A. van der Heijden. Fotogids Larven van Libellen. Christophe Brochard & Ewoud van der Ploeg 2014.

G. De Knijf & R. van Grunsven. The dragonflies and damselflies of Eastern Africa. Handbook for all Odonata from Sudan to Zimbabwe. Klaas-Douwe B. Dijkstra & Viola Clausnitzer 2014.

C. Brochard. Taschenlexikon der Libellen Europas. Hansruedi Wildermuth & Andreas Martens 2014.

N. van Wouwen. Dagvlinders en libellen in de Alblasserwaard. Anthonie Stip & Gerdine den Ouden 2013.