Brachytron 20 (2) 2019

Prijs € 13,50 (NL) – Outside NL € 16,50.

G. De Knijf. Eerste voortplantingsbewijs van de Witpuntoeverlibel (Orthetrum albistylum) in België

W. Bakker, E.J. Ruiter, M. Bunskoek, W. Bakker, G. Milder-Mulderij & B. Achterkamp. Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) in 2016 ontdekt bij Delden

R. Manger. Nieuwe populatie Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) in Nederland in 2019

G. De Knijf & D. Berx. Oostelijke witsnuitlibel (Leucorrhinia albifrons) nieuw voor België (Odonata: Libellulidae).

P. Hoppenbrouwers. Ontdekking van een populatie van de Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia caudalis) in de Gelderse Poort

R. P. G. Geraeds. Ei-afzet door de Houtpantserjuffer (Chalcolestes viridis) in kruiden langs de Vlootbeek

J-F. Kloen. Biotoopvoorkeur van de Groene glazenmaker (Aeshna viridis)