Brachytron 21 (1/2) 2020

Prijs € 13,50 (NL) – Outside NL € 16,50.

J.J. Beukema. Stoppen met tellen bij nul libellen?

H. H. Schoten. Oostermaet, een onbekend maar libellenrijk libellengebied

F. Bos & R. Faber. Meer Krabbenscheer (Stratiotes aloides) in de provincie Utrecht!

C. Zuyderduyn. Eerste succesvolle voortplanting van Zadellibel (Anax ephippiger) in de Nederlandse duinen

T. Vermeulen. Libellen langs de getijden-Durme

W.J. Kuijper. De Libellenfauna van een duinmeertje in de Amsterdamse Waterleidingduinen (Noordwijk, Zuid-Holland) in de periode 2003-2020

Ontmoeting: Waarnemingen van de Toendraglanslibel