NVL Excursies 2020

Hieronder worden de excursies vermeld die door de NVL dit jaar worden georganiseerd. Heb je ideeën voor een excursie of wil je die leiden dan graag in contact te treden met de activiteitencoördinator

Excursie Libellenknutjes zoeken Loosdrechtse plassen

Excursie leider: Marcel Wasscher. Zaterdag 18 juli 11:00 uur. Reservedatum zondag 19 juli.
Maximum aantal deelnemers 10, meld je dus op tijd aan.
Let op: graag camera mee als je die hebt. Opgeven bij activiteitencoördinator, zie onderaan deze pagina.

Excursie pantserjuffers Leersumse veld

In verband met ziekte wordt de excursie onder leiding van Jan Katsman op het Leersumse veld tot nader order uitgesteld. Opgeven bij activiteitencoördinator, zie onderaan deze pagina.

Excursie Groene glazenmaker

Op zaterdag 15 augustus, om 14:00 uur start er nabij Gouda een Groene glazenmaker excursie. Maximaal aantal van 10 deelnemers. Aanmelden zie onderaan deze pagina.
Bij voldoende deelname kan misschien op zondag 16 augustus een tweede excursie plaatsvinden. Reservedatum: 22 en 23 augustus aanstaande.

Bij deelname aan een excursie AANMELDEN bij de activiteitencoördinator, tenzij dit anders staat vermeld.