NVL Excursies 2020

Hieronder worden de excursies vermeld die door de NVL dit jaar worden georganiseerd. Heb je ideeën voor een excursie of wil je die leiden dan graag in contact te treden met de activiteitencoördinator

18 januari 2020 Een libellenhuidjes dag waar wij alles gaan leren over hoe we huidjes moeten determineren. Deze dag wordt georganiseerd door Christophe Brochard. Start om 11:00 uur. Locatie Vlinderstichting, Wageningen. Opgeven bij activiteitencoördinator.

Bij deelname aan een excursie AANMELDEN bij de activiteitencoördinator, tenzij dit anders staat vermeld.