NVL Excursies 2020

Hieronder werden de excursies vermeld die door de NVL dit jaar zijn georganiseerd. Heb je voor volgend jaar ideeën voor een excursie of wil je die leiden dan graag in contact te treden met de activiteitencoördinator

Bij deelname aan een excursie AANMELDEN bij de activiteitencoördinator, tenzij dit anders staat vermeld.