NVL Excursies 2020

Hieronder worden de excursies vermeld die door de NVL dit jaar worden georganiseerd. Heb je ideeën voor een excursie of wil je die leiden dan graag in contact te treden met de activiteitencoördinator

Excursies Donkere waterjuffer 9 mei 2020

Staatsbosbeheer organiseert samen met de NVL weer een Donkere waterjuffer excursie in De Weerribben. Er worden op één dag twee excursies gehouden, zodat er voldoende geïnteresseerden mee kunnen. De  vertrektijden zijn om 9:30 uur en 13:30 uur vanaf de werkplaats van Staatsbosbeheer in Kalenberg, Kalenberg Noord 2, 8377 HC Kalenberg.

De kosten voor de vaarexcursie bedragen €13,- pp. Deze kun je betalen aan het begin van de excursie, graag gepast betalen.

Bij te slecht weer wordt de excursie verschoven naar zondag 10 mei.

Opgave bij Martine van de Ende, werkzaam bij SBB en graag aangeven of je in de ochtend of middag mee wilt gaan.

Bij deelname aan een excursie AANMELDEN bij de activiteitencoördinator, tenzij dit anders staat vermeld.