NVL Excursies 2021

Hieronder worden de excursies vermeld die door de NVL worden georganiseerd. Heb je ideeën voor een excursie of wil je die leiden dan graag in contact te treden met de activiteitencoördinator

Bij deelname aan een excursie AANMELDEN bij de activiteitencoördinator, tenzij dit anders staat vermeld.