NVL Excursies 2021

Hieronder worden de excursies vermeld die door de NVL worden georganiseerd. Heb je ideeën voor een excursie of wil je die leiden dan graag in contact te treden met de activiteitencoördinator.

Na lang wachten tot het weer kón, gaan we nu heel snel met excursies starten. We houden nog wel
een maximum van 12-15 personen aan zodat we beter rekening kunnen houden met de 1,5m.
De eerste excursie, op 3 juli naar libellen in Zeeland, verschuift vanwege het weer naar de reservedatum 10 juli. We verwachten in elk geval nog Gaffelwaterjuffers.

17 juli – Nationaal Park Nieuw Land (Flevoland) met Eric Roeland. Ontdek welke leuke soorten dit
gebied gekoloniseerd hebben! Naast de algemene soorten hopen we op een drietal zuidelijke
soorten: Zuidelijke heidelibel, Zuidelijke keizerlibel en Zuidelijke glazenmaker.

7 augustus – Kampina, met Antoine van der Heijden. Deze beginnersexcursie vindt plaats aan de
zuidkant van de Kampina in Brabant, een afwisselend gebied dat met stilstaand en stromend water
een grote diversiteit aan libellensoorten herbergt. Naar verwachting komen we een mooie selectie
aan heidelibellen en glazenmakers tegen en kunnen we oefenen met de pantserjuffers.

14 augustus – Weerribben/Woldlakebos, glazenmakers zoeken met Nick van Wouwen. Als we geluk
hebben vinden we Vroege, Bruine, Blauwe, Groene glazenmakers en Paardenbijter. En natuurlijk
wemelt het er van de Kempense en Zwarte heidelibellen!

21 augustus – Zuidelijke soorten bij Hoek van Holland met Alex Zuijdervliet. Zuidelijke glazenmaker
op zijn mooist, Zuidelijke heidelibel, Zwervende pantserjuffer, Zwervende heidelibel… Daarnaast
voor de liefhebbers ook Tengere grasjuffer en Bruine winterjuffer.

Bij deelname aan een excursie AANMELDEN bij de activiteitencoördinator, tenzij dit anders staat vermeld.