Nieuws

Lantaarntje meest getelde libel in 2017

Van 1 mei tot 30 september tellen trouwe tellers op zo’n 500 routes in Nederland één of alle soorten libellen. Met de resultaten van 2017 hebben we recent het Jaarverslag 2017 gepubliceerd. Hier een kijkje in de resultaten met speciale aandacht voor de houtpantserjuffer. Het totaal aantal libellen dat in 2017 geteld werd, is 90.840 op 509 routes. De meest soortenrijke routes van 2017 (25 tot 27 soorten) bevinden zich in de Weerribben. De meest getelde libel is het lantaarntje, gevolgd door de azuurwaterjuffer en de watersnuffel. Het meetprogramma libellen bestaat uit twee onderdelen: aantalsmonitoring en verspreidingsonderzoek. Met de gegevens uit het aantallenmeetnet, waarbij vaste routes worden gelopen, kunnen populatietrends berekend worden. Lees verder >>

 

De Libellen excursies beginnen!!

Zoals te doen gebruikelijk wordt het jaar gestart met de Donkere waterjuffer excursie in De Weerribben-Wieden. Zaterdag 12 mei 2018 – ochtendexcursie 9.30, middagexcursie 13.30. (reservedatum bij slecht weer: 13 mei)
Vertrek vanaf SBB Kalenberg. Kosten € 13,- per persoon. Aanmelden bij Jeroen Bredenbeek (SBB).

Dit jaar heeft het NVL bestuur weer een compleet en gevarieerd excursieprogramma samengesteld.

Voor het verdere programma in 2018 zie hier.

De libellen komen eraan!!

Nature Today: Nu de temperatuur flink omhooggaat, zal het niet lang duren voordat de eerste libellen uitsluipen. De vuurjuffer is waarschijnlijk de eerste soort die we te zien krijgen. Niet veel later volgt de noordse witsnuitlibel, een wat grotere zogenaamde ‘echte libel’.
De vuurjuffer is er altijd als een van de eersten bij. Zo vroeg in het voorjaar zijn er nog geen andere rood gekleurde waterjuffersoorten. Lees verder >>>

Vlinders en Libellen geteld Jaarverslag 2017

The report on the Dutch Dragonfly Monitoring 2017 is online and available for download. It’s in Dutch but with a list of English and scientific names and the graphs speak for themselves. (There are also some butterflies and moths in there). De Vlinderstichting (Dutch Butterfly Conservation) and CBS (Statistics Netherlands) coordinate the monitoring schemes for butterflies and dragonflies in the Netherlands. The butterfly scheme started in 1990, the dragonfly scheme in 1998.

Het aantal getelde libellen was in 2017 met 90.840 heel hoog. Op de algemene routes zijn 81.985 libellen geteld, aanzienlijk meer dan de 65.262 van 2016.
De azuurwaterjuffer en het lantaarntje knokken traditiegetrouw om de eerste plaats van meest talrijke soorten. In 2017 heeft het lantaarntje de koppositie weer overgenomen. De watersnuffel volgt op gepaste afstand. Het lantaarntje is ook de wijdst verbreide soort. Op 140 routes is de soort geteld.
Van de echte libellen was de viervlek weer de talrijkste en wijdst verbreide soort: 5.248 libellen, verdeeld over 112 routes.
Sierlijke witnuitlibel en Kempense heidelibel zijn veel meer geteld dan vorig jaar. Het aantal waargenomen speerwaterjuffers is zelfs ruim verdubbeld.
Venglazenmaker en maanwaterjuffer waren juist duidelijk minder talrijk vertegenwoordigd.

Waar zijn de geelvlekheidelibellen gebleven?

NatureToday: De geelvlekheidelibel lijkt uit Nederland verdwenen. Niet lang geleden vloog deze soort met grote gele vlekken in zijn vleugels, nog regelmatig tussen de andere kleine rode heidelibellen. De laatste jaren is zijn trend sterk gedaald en uit 2017 is er geen enkele zekere waarneming bekend. Waarschijnlijk is veranderend habitat in Oost-Europa door drogere zomers en toegenomen bemesting de oorzaak. Lees meer >>

De eerste keer NVL studiedag in Utrecht

De NVL  Landelijke Studiedag 2018 was een onverdeeld succes, met wel acht interessante lezingen, zodat er niet eens tijd was voor de traditionele quiz (volgend jaar toch maar weer wel hopen we). Er waren rond de zeventig aanwezigen, waaronder ook enkele niet-leden. De nieuwe zaal werd door de aanwezigen als prettig ervaren en de meer centrale locatie was voor deelnemers uit de zuidelijke contreien een verademing qua reistijd. Na afloop kon nog even worden nagepraat aan de bar en is in een Italiaans restaurant in de buurt nog gezellig nagetafeld.

New imaging technique reveals how dragonfly wings tear bacteria apart

It has been known for some time that dragonfly wings possess antimicrobial properties, but attempts to gain a greater insight into the mechanism responsible for this have been hampered by the fragility of the wings, which can be easily damaged under the light of a powerful microscope. Now, researchers at the Queensland University of Technology (QUT) have used a new technique to produce intricate, detailed images that show how more than 10 billion tiny “fingers” lining the wing surface make bacteria tear themselves apart. Read >>

Groene glazenmaker met 90 procent achteruit in Krimpenerwaard

NatureToday: Afgelopen zomer bleek uit tellingen in de Krimpenerwaard een zeer sterke achteruitgang van de groene glazenmaker: maar liefst 90 procent vergeleken met 2016. Deze zeldzame en beschermde libel is gebonden aan sloten met krabbenscheer. Om nog onbekende reden werd deze plant in 2017 vroeg bruin in de Krimpenerwaard. Dit jaar proberen we de oorzaken van deze zorgelijke resultaten te achterhalen. Lees verder >>.