Nulmeting Zadellibel

Voor een nieuwe editie van het tijdschrift Brachytron, die geheel gewijd zal zijn aan de Zadellibel in Nederland en Vlaanderen, is de redactie op zoek naar gegevens betreffende voortplanting van de Zadellibel in 2019. De redactie is met name geïnteresseerd in waarnemingen die bij mogelijk geschikte voortplantingswateren van de Zadellibel in Nederland en Vlaanderen zijn gedaan. Dus heb je in juni/juli imago’s en/of ei-afzet van de soort waargenomen en heb je in augustus/september geen larvenhuidjes of verse individuen gezien, zou je dan graag onderstaand formulier in willen vullen? Bekende hotspots zoals de Millingerwaard (NL) en regelmatig onderzochte succesvolle locaties in Vlaanderen vallen dus buiten dit onderzoek.

Graag ontvangt de redactie je gegevens via onderstaand invulformulier.

  * = verplicht

  Datum nulwaarneming *

  NederlandVlaanderen

  Voor NL Amersfoortcoördinaten (RD: Zes getallen, geen punten of komma's)

  Zadellibel waargenomen in juni/juli
  janee

  Zo ja, hoeveel (schatting) maximaal tegelijk gezien

  Ei-afzet Zadellibel waargenomen in juni/juli
  janee

  Type poel/plas *

  Grootte poel/plas *

  Geschatte diepte *

  Overgang van oever naar water *

  Vermoeden van aanwezigheid vis
  janee

  Oeverrand begroeid

  Opstaande vegetatie in water

  Waterniveau in augustus/september

  Upload habitatfoto (jpg, png of gif tot 10 mb) Optioneel

  Zwervende heidelibel op locatie
  janeeei-afzettendlarvenhuidjes

  Zuidelijke heidelibel op locatie
  jaonbekendei-afzettendlarvenhuidjes