Samenwerking

De Nederlandse vereniging voor Libellenstudie (NVL) werkt samen met de natuurorganisaties die op deze pagina staan vermeld. Ook is er nauw contact met de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur (NJN) en met de Jongeren in de natuur (JNM). Zo bevindt zich bij de NVL een bestuurslid namens de NJN.

 

Libellenvereniging Vlaanderen vzv (LVV)

De LVV is op 10 november 2007 opgericht na een opsplitsing van  de 24 jaar oude nationale Libellenwerkgroep Gomphus in een Vlaamse en Waalse groep. De vereniging stelt zich tot doel het verzamelen, verspreiden en delen van kennis over libellen en de bescherming van hun leefmilieu. We organiseren excursie’s, workshops en een jaarlijkse libellenstudiedag en hebben een digitale nieuwsflits. Samen met de NVL geven we het tijdschrift Brachytron uit waarin artikelen betreffende de libellenfauna van Nederland, Vlaanderen en omstreken verschijnen.
Postadres: p/a Anny Anselin, Emiel Poetoustraat 13,9030 Mariakerke (Gent), info@odonata.be

EIS kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden

Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. Het doel van de stichting is het verzamelen en voor iedereen beschikbaar stellen van informatie over de verspreiding, ecologie en bescherming van ongewervelde dieren. De basis van de organisatie wordt gevormd door de 50 werkgroepen, die ieder een bepaalde diergroep bestuderen. Onder de bestudeerde groepen vallen bekende en populaire groepen als sprinkhanen en lieveheersbeestjes tot minder bekende maar niet minder interessante dieren zoals kokerjuffers en aaskevers. De werkgroepen worden ondersteund door het bureau van de stichting, gehuisvest in Naturalis. Het bureau verzorgt publicaties, organiseert contactdagen en voert opdrachten uit voor maatschappelijke partijen.
Postadres: Postbus 9517, 2300 RA Leiden, 071-5687670, eis@naturalis.nl

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie die dagvlinders en libellen als handvat gebruikt. De Vlinderstichting gebruikt kennis die is ver­zameld in onderzoek voor de advisering aan natuurbeschermingsorganisaties, overheidsinstellingen en parti­c­u­lieren. In inrichting en beheer van de (openbare) groene ruimte wordt hierdoor steeds meer rekening gehouden met de eisen die vlinders stellen. De Vlinderstichting organiseert daarnaast activiteiten op het terrein van voorlichting en educatie, zoals cursussen, lezingen en tentoonstellingen. De opgebouwde expertise zal gebruikt worden om de aandacht voor libellen en libellen­bescherming in Nederland te vergroten. De Vlinderstichting houdt zich op het gebied van libellen ­concreet bezig met het in stand houden van het waarnemersnetwerk, monitoring, ecologisch onderzoek en advisering over inrichting en beheer.
Postadres: Postbus 506, 6700 AM Wageningen 0317-467346, info@vlinderstichting.nl