NVL Excursies 2023

Hieronder worden de excursies vermeld die door de NVL worden georganiseerd. Heb je ideeën voor een excursie of wil je die leiden dan graag in contact te treden met het bestuur.

  • 6 mei: Donkere waterjuffer, Weerribben-Wieden. Aanmelden bij SBB (J. Bredenbeek). Er worden deze dag 2 excursies gehouden, namelijk één in de ochtend 9.30 uur en één in de middag 13.30 uur. Graag aangeven voor welke excursie de voorkeur uitgaat?
  • 27 mei: Kampina, Jens Bokelaar
  • 10 juni: Schoorl, Klaas-Douwe Dijkstra
  • 10-17 juni: Andalusië, Nick
  • 17 juni: Kwinteloyen, Jan-Freerk Kloen
  • Juli: Marcel Wasscher: Oostvoorne
  • Juli: Reinier de Vries, Zuid-Limburg
  • 13 augustus: Corné Klasen, Weerribben-Wieden
  • Onder voorbehoud: Rivierrombout met Cor Fikkert

Bij deelname aan een excursie AANMELDEN bij het bestuur, tenzij dit anders staat vermeld.