Promotie Tim Termaat

Op woensdag 8 november verdedigde Tim Termaat zijn proefschrift “Trending Dragonflies, Assessing and explaining trends and threats on different scales” in het Omnia Auditorium van Wageningen Universiteit. Eerder die middag werd een symposium over libellen, trends en waterkwaliteit gehouden. Hier vertelden Geert De Knijf, Gerdien Bos, Piet Verdonschot en Roy van Grunsven iets over hun werk aan deze onderwerpen. Promotor: Michiel Wallis de Vries, Co-promotor: Roy van Grunsven

Libellentrends op verschillende schaalniveaus

NatureToday 6-11-2023: Een groot deel van de biodiversiteit is gebonden aan zoet water, inclusief de kleine wateren. Libellen leven als larve in het water en de volwassen dieren zijn opvallend bij het water aanwezig. Daarmee kun je door naar libellen te kijken een indruk krijgen van de kwaliteit van zoetwaterhabitats. Op 8 november verdedigt Tim Termaat zijn proefschrift dat hierover gaat (tekst: Roy van Grunsven).