Brachtytron 19 (1) 2017

Prijs € 13,50 (NL) – Outside NL € 16,50.

K. Verspui. Negentiende-eeuwse libellenaquarellen met een Nederlands tintje

P. De Roo. Enige bemerkingen over een kwetsbare populatie van de Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) in het Peerdsbos (Antwerpse Kempen, België)

F. Westenbrink & R. Ketelaar. Veranderingen in de libellenfauna van de Gorsselse Heide: 1949-2016

R. de Vries, R. Buesink, J. van Leeuwen & G. Baller. Odonata observations in the Danube Delta, Romania, from July 2016.

H.J. Dumont. The Odonata of the Tassili-n-Ajjer, Algeria


Ontmoeting
: de vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula)

Portret: Witpuntoeverlibel (Orthetrum albistylum)