Over de NVL

Op 1 maart 1997 werd de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL) opgericht. Het doel van de vereniging is het stimuleren van de studie naar en bescherming van libellen in het algemeen, in het bijzonder libellen in Nederland. Hierbij werkt de NVL samen met een aantal andere natuurbeschermingsorganisaties, zoals De Vlinderstichting en EIS-Nederland. De vereniging heeft meer dan 450 leden.

March 1997 the Dutch Society for Dragonfly Studies (NVL) was started and brings both amateur and professional dragonfly investigators together. Main objective is stimulating research and taking care researchers are able to contact each other. Therefore it sometimes organizes field trips, weekend meetings and a yearly Dragonfly study day. It also publishes the periodical Brachytron filled with articles on dragonfly fauna.