Brachytron 14 (2) 2012

Prijs € 13,50 (NL) – Outside NL € 16,50.

T. Termaat & V. J. Kalkman. Basisrapport Rode Lijst Libellen 2011 volgens Nederlandse en IUCN-criteria.

Door Tim Termaat werd op de NVL dag van 3 maart 2012 de toen juist verschenen Rode Lijst Libellen 2011 toegelicht. De betreffende powerpointpresentatie verduidelijkt deze Brachytron editie en is op deze plek te bekijken.

Erratum Brachytron Rode Lijst Libellen 2011

Er zijn twee storende fouten geslopen in de opmaak van deze Brachytron editie op pagina 77 en 112. Bezitters of toekomstige bezitters van Brachytron 14-2 kunnen de betreffende pagina’s gemakkelijk uitprinten vanaf de download.