Brachytron 22(1/2) 2021

Prijs € 13,50 (NL) – Outside NL € 16,50.

R. de Vries & R. Middelbos. Een kleine invasie van de Geelvlekheidelibel (Sympetrum flaveolum) in 2020 in Nederland

M. Wasscher, D. Dijkshoorn, R. de Vries & J-F. Kloen. Bestaat er een verband tussen het
Libellenknutje (Forcipomyia paludis) en Galigaan (Cladium mariscus) in Nederland en België?

B. Van Passel, F. Cornelis, H. De Beuckeleer, C. De Buyzer, M. Kiefer & T. Vermeulen.
Libellenfauna van het Stropersbos

I. Vandamme. Predatie van Roodbaardroofvlieg (Eutolmus rufibarbis) op Zwarte Heidelibel
(Sympetrum danae)

Recensie: Libellen in Overijssel